This is an example of a HTML caption with a link.
Terug

Katholieke Basisonderwijs de Goede Herder

www.bs-goedeherder.nl/

Basisschool De Goede Herder is een zelfstandige school op katholieke grondslag. We laten ons bij ons werk leiden door christelijke waarden en normen. Omdat we daar heel duidelijk over willen zijn, hebben we bij de invoering van het basisonderwijs de naam van de school gehandhaafd: ‘De Goede Herder’, maar op De Goede Herder is ook veel ruimte voor andersdenkenden en andersgelovigen. Verschillen tussen kinderen in opvattingen en levensbeschouwingen vormen een uitgangspunt voor ons onderwijs. De kinderen leren met en van elkaar, met respect voor ieders identiteit.