Privacy Statement

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid Kobespa energie & advies

Kobespa Energie & Advies, deel van de Kobespa Energy Group, is een onafhankelijke organisatie en intermediair voor de energiemarkt en is een zusteronderneming van NLEC Advies en MVE Nederland B.V. Via onze websites bieden wij allerlei diensten aan onze deelnemers aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wil opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Telefonisch: 024 – 355 59 93
Maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur
E-mail: info@kobespa.nl
Post: Raadhuisstraat 3A, 6581 AL Malden, Nederland

Gebruik van Persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor energiecollectief verwerken we de volgende persoonsgegevens:
 • Aanhef
 • Naam (voorletters en achternaam)
 • E-mailadres
 • Adresgegevens (postcode, huisnummer en eventuele toevoeging)
 • Energieverbruik
 • Gewenste looptijd
 • Huidige energieleverancier
 • Eventuele aanmeldcode
 • Bankrekeningnummer/IBAN
 • Informatie die uzelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
 • Inloggegegevens
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites
 • Telefoonnummer
 • CV + motivatiebrief wanneer u via mail solliciteert naar een baan bij onze organisatie of agent wil worden

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u aangevraagd dienst(en). Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de opzegging van uw huidige contract bij een energieleverancier, wanneer u participeert aan een duurzaam opwekkingsproject zullen uw gegevens verstrekt worden aan de organisaties waarmee wij samenwerking en afhandeling van betalingsachterstanden (incassobureau).

Gegevens over uw aansluiting en uw IBAN worden verstrekt aan derde partijen die nodig zijn voor het verzorgen van meetdiensten, energie monitoring en het tot stand brengen van nieuwe overeenkomsten met een energieleverancier, een netbeheerder en/of meetverantwoordelijke. Een geldig IBAN is noodzakelijk om communicatie tussen de relevante partijen mogelijk te maken middels een klantsleutel die gegenereerd wordt. Dit proces is vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Ten tijde van een aanmelding geven wij het door u opgegeven IBAN door aan de leveranciers ten behoeve van het uitvoeren van automatische incasso’s middels het Single European Payments Area (SEPA) systeem.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dit geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Profilering en cookies

Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit uw account en uw verzoek tot dienstverlening) met elkaar, om u de beste online ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die u hebt achtergelaten op, of via een van de websites van onze zusterondernemingen, te weten:
 • www.nlecadvies.nl
 • www.mvenergie.nl
Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we gebruik van cookies. Wilt u meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.   Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u een account heeft kunt u daarop inloggen om uw gegevens in te zien en te wijzigen. U kunt ook contact opnemen met onze klantenservice via de volgende gegevens:

Telefonisch: 024 – 355 59 93
Maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 17.00 uur
E-mail: info@kobespa.nl
Post: Raadhuisstraat 3A, 6581 AL Malden, Nederland
 
Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, om u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘kopieID’ app voor gebruiken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 8 april 2019