Haal samen met Kobespa alles uit de subsidiemogelijkheden

Wanneer u als ondernemer hernieuwbare energie gaat opwekken komt u waarschijnlijk in aanmerking voor de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++). Zo kunnen ondernemers die bijvoorbeeld zonnepanelen installeren er eventueel aanspraak op maken. Krachtens deze regeling wil de overheid een transitie naar duurzame energie stimuleren en versnellen. Naast hernieuwbare energie, worden er sinds kort ook subsidies verleend voor CO2-reducerende technieken. Kobespa helpt de onderneming vanaf het moment van aanvraag van de subsidies tot en met de verplichtingen na de verlening van de subsidies.

Subsidiemogelijkheden
Aanvragen-SDE++

Aanvragen SDE++

Het aanvragen van SDE++-subsidies bij de RVO is niet zomaar gedaan en vergt aardig wat werk. Allereerst moet u over eHerkenning beschikken. Daarna moeten er een aantal documenten verzameld worden, zoals eventuele vergunningen en een haalbaarheidsstudie. Kobespa kan u helpen bij het verzamelen (waaronder het aanvragen van vergunningen) en bundelen van de benodigde bijlagen.

 

Vervolgens dient de aanvraag bij het RVO aangemaakt en ingediend te worden. Binnen 13 weken na de aanvraag krijgt u een beslissing van het RVO.

Verplichtingen na toekenning van SDE++-subsidie

Als de RVO de aanvraag heeft toegekend, dan moet de ondernemer nog voldoen aan verschillende verplichtingen. Zo geldt voor de zeer grote duurzaamheidsprojecten dat er een bankgarantie afgegeven moeten worden. Ook moet het project gerealiseerd worden binnen de termijn die in de beschikking van de RVO staat. Daarbij moeten er verschillende aspecten geregeld worden met de netbeheerder en moeten eventuele wijzigingen aan het RVO worden doorgestuurd. Kobespa helpt u graag bij elke stap in dit proces, zodat u zich hier geen zorgen om hoeft te maken.

Zo kan Kobespa u van dienst zijn

Benieuwd wanneer u SDE++-subsidie kan ontvangen en hoe groot de bedragen zijn? Of wilt u hulp bij de aanvraag of ander subsidie-advies? Twijfel dan niet en neem contact met ons voor een vrijblijvend adviesgesprek.